หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

        สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสมโภชน์ ชุ่มหฤทัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทไทยมาร์โชล จำกัด บรรยายหัวข้อ ระบบคุณภาพและความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น ๒ อาคารศรีพิทยาคาร   มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready