หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาออนไลน์

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษาออนไลน์

            อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสันผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย อาจารย์ประภาส  กลับนวล รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ของสำนักสหกิจศึกษาและระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ของเครือข่ายราชมงคลเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวปฏิบัติปรับใช้ในการจัดทำระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ โดยมี ดร.กิตติวัณณ์  นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา พร้อมทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัวน้ำเงิน ชั้น ๔ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready