หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยมี อาจารย์จิราณีย์ พันมูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษา โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์จากศูนย์นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา       

                    ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready