หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจ”

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ

และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจ

             สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย อาจารย์จิราณี พันมูลอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงาน การนำเสนอ และการเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานสหกิจ”แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๑๙สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมบางกระสออาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

ภาพ /เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กรกองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready