หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมพระนครศรีอยุธยา (PGS)

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมพระนครศรีอยุธยา (PGS)

            รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายเชิดศักดิ์ ไวยอาษา ประธานกลุ่มเกษตรกรระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมพระนครศรีอยุธยา (PGS) และทีมงาน ในการประชุมกลุ่มเพื่อรับรองกลุ่มผลิตในระบบ PGSและวางแผนการตลาดกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ปลอดภัยกับผู้บริโภค โดยมีอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น ๒อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

        ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready