หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

          นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภาเป็นวิทยากรบรรยาย นำเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                        

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

 

 

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready