หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
แจ้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

  แจ้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

 

      เนื่องจากสายไฟฟ้าช็อตหม้อแปลงบริเวณหน้าอาคาร 18 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ส่งผลให้ระบบเครือข่าย ภายในอาคาร 18 อาคาร 23 อาคาร 24 หอประชุมเล็ก และอาคารกองพัฒนานักศึกษา ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างประสานเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวกทุกประการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

13 สิงหาคม 2563Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready