หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ  TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

          นายอนันทรัตน์ อยู่สบายผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดยมี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ นายเริงศักดิ์ ทองสม  ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโนบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม  ชั้น ๒ โรงแรงเดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready