หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานฟาร์ม

 

มทร.ศรีวิชัย ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานฟาร์ม

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีและคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานฟาร์มของมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารบูรณมงคลมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                         

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready