หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิถ่ายทอดองค์ความรู้สู้สถานการณ์ COVID -19

ราชมงคลสุวรรณภูมิถ่ายทอดองค์ความรู้สู้สถานการณ์ COVID -19

            อาจารย์กาญจนา พิศาภาค หัวหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยอาจารย์ดารานัย รบเมือง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ชาวบ้านภายในชุมชนสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านแพรก ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ณ เทศบาลตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ



Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready