หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรมแห่งแรกในประเทศไทย

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมใจขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรมแห่งแรกในประเทศไทย

         อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรมภายในหน่วยงาน ระยะ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันหารือกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับคุณธรรมหลัก ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เเละขับเคลื่อนโครงการ RUS SMART SERVICE เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready