หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือการใช้ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง เข้าร่วม โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น ๑อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพ : สำนักงานอธิการบดี     / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready