หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ๙ แห่ง

 

ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ๙ แห่ง

               นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบรรยายพิเศษ และเชิญอดีตนายกสภาทั้ง ๙ มทร. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพ : สำนักงานอธิการบดี     / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready