หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เสวนา “เกษตรและอาหารปลอดภัย สำคัญไฉน”

เสวนา “เกษตรและอาหารปลอดภัย สำคัญไฉน”

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการและเสนวนา ในหัวข้อ “เกษตร และอาหารปลอดภัย สำคัญไฉน”ภายใต้แผนงานบูรณาการ “นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและการยกระดับสินค้า สู่อาหารปลอดภัย จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีนักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนผู้นำกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๒ สาขาวิชาพืชศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready