หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจสื่อและเทคโนโลยี

 

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจสื่อและเทคโนโลยี

         สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้สื่อโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐  ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา       

                    ภาพ /  จัดทำ : หัตถ์เทพ ปชส. มทร.สุวรรณภูมิ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready