หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มอบนโยบายและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

 

มอบนโยบายและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรรภูมิ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อมอบนโยบายและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายนิวัฒน์  ภาตะนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready