หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                      รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรรภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการ และอนุกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการวิจัย เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๘ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready