หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วันที่สอง

มทร.สุวรรณภูมิ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วันที่สอง

           กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นวันที่สอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวภาวิณี ชูนุ้ย หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร บรรยายหัวข้อ แนวทางการพัฒนาบุคลากร นางสาววีรยา วงษ์พราหมณ์ บุคลากร งานอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้ง บรรยายหัวข้อ ความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายวิชาการ และ นางสาวพิชญ์สินี นิยมค้า บุคลากรงานอัตรากำลังและบรรจุแต่งตั้งบรรยายหัวข้อ ความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๑๘ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                          

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready