หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

 

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

 

                      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา ในหัวข้อ ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์(Theater)  ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready