หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ร่วมเสวนาวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๑๐

 

ร่วมเสวนาวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๑๐

             รองศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมเสวนาในหัวข้อ“การเพิ่มมูลค่าเห็ดตับเต่ากับความมั่นคงทางอาหาร” ในงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เห็ดตับเต่า) หมู่ที่ ๕ และบ้านคุ้งระกำหมู่ที่ ๗ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                           

                 ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready