หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ มทร.รัตนโกสินทร์

 

ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ มทร.รัตนโกสินทร์

               อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำคณะทำงานด้านสหกิจศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษาและระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ของเครือข่ายราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตนครปฐม (มทร.รัตนโกสินทร์) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤชนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready