หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ศูนย์สุพรรณบุรี)

โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์ยืน รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี เป็นประธานโครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready