หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อบรมเพิ่มทักษะเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร

 

อบรมเพิ่มทักษะเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร

           สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรุณี คงสอน อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระครศรีอยุธยา

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready