หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

              นายอนันทรัตน์ อยู่สบายผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเข้าร่วมจำนวน ๑๕๐ คนเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready