หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกเทปรายการวันนี้ประเทศไทย

 

รองอธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกเทปรายการวันนี้ประเทศไทย

          รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีและรองศาสตราจารย์นภัทร วัจนเทพินทร์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้บันทึกเทปรายการวันนี้ประเทศไทย “What Happened Thailand”ประเด็นการสนทนา “มทร.สุวรรณภูมิกับการยกระดับชุมชน” ดำเนินรายการโดย นายกฤตชัย พยอมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม และ ดร.โรจนศักดิ แสงธศิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์  ความเป็นธรรม (โดยจะออกอากาศ (On Air)ในวันอังคารที่ ๒๘กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๓.๐๐น.)    เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิอาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เขตสาธร กรุงเทพมหานครฯ

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready