หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การประชุมการจัดทำคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพาเที่ยว”

 

การประชุมการจัดทำคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพาเที่ยว

 

        อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรีเป็นประธานในการประชุมการจัดทำคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพาเที่ยว”พร้อมด้วย ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยมรองอธิการบดี และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วม เพื่อหารือและดำเนินการจัดทำคลิปวีดิโอ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   สุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready