หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อบรมพัฒนานักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓

 

อบรมพัฒนานักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถในงานวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สายหยุด อุไรสกุลอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิเป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready