หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ วว. พัฒนามาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรไทยก้าวไกลสู่สากล

 

นักวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมกับ วว. พัฒนามาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรไทยก้าวไกลสู่สากล

            ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ ผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์สุริยา น้ำเเก้วอาจารย์วศกร ไตรพัฒน์ อาจารย์สุวินัย โสดาเจริญ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี ศิริเกษร  ดร.ยุพิน พูนดี  รองศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณเดื่อมขันมณีเเละอาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรเเละอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมหารือแนวทางและขั้นตอนการพัฒนาเชิงลึกให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท เเละจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมส่งเสริมเกษตรกรไทยให้สามารถขอใบรับรองคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตามระบบมาตรฐาน GAP เเละนำผลผลิตที่มีคุณภาพต่อยอดสร้างรายได้ขยายฐานการส่งออกไปต่างประเทศ โดยมีนายตรันต์ สิริกาญจน นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส สำนักจัดการเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมเเละนางสาวภัทรพรรณ วัชรโกมลพันธ์ นักวิชาการ สำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย (วว.) จังหวัดปทุมธานี

ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready