หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน RUS SMART SERVICE


 

ราชมงคลสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมขับเคลื่อน RUS SMART SERVICE

               อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงงานคุณธรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมภายในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อน RUS SMART SERVICE และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมระบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Hangouts Meetเมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

       ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready