หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกรายการวันนี้ประเทศไทย

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ออกรายการวันนี้ประเทศไทย

 

          นายธีรพล ขุนเมืองกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) เดินทางไปออกรายการวันนี้ประเทศไทย“What Happened Thailand”ประเด็นการสนทนา“การสร้างบัณฑิตนักปฎิบัติมืออาชีพ”ดำเนินรายการโดย นายกฤตชัย พยอมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม และ ดร.โรจนศักดิ แสงธศิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม เมื่อวันอังคารที่ ๑๔กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ช่องสุวรรณภูมิอาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เขตสาธร กรุงเทพมหานครฯ

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready