หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
เสวนาเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน

 

เสวนาเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง เตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน หัวข้อ เทคนิคการเขียนแบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นแบบ ก.บ.ม. ๒ (สำหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเฉพาะทาง) หรือแบบ ก.บ.ม.๔ (สำหรับหัวหน้างาน) โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ไปยังศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติ (Workshop) ให้กับผู้ที่เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready