หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 

อบรมและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

             หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ RUS-UBIสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะ UBIภายในมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาคกลางตอนบน โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานจัดโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดอบรมเพี่อพัฒนาและคัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าOTOPในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบนที่เป็นจังหวัดเมืองรองด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วย จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชัยนาท เป็นระยะเวลา ๓ วันตั้งแต่ วันที่ ๙ - ๑๑  กรกฏาคม ๒๕๖๓ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล  ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙  กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready