หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก

โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก+

 

         นายบัณฑิต  ฝั่งสินธุ์ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และพัฒนาเชิงลึก เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มกษ. ๙๐๐๑-๒๕๕๖ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เรื่อง พืชอาหารและมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๐๐ เล่ม ๑-๒๕๕๒ เกษตรอินทรีย์เล่ม ๑ เรื่อง การผลิต แปรรูป แสดงฉลากจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และใกล้เคียง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ และ ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรมชัยนาทธานี จังหวัดชัยนาท 

ภาพ / จัดทำ : สุบิน งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready