หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.

 

อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กิจกรรมที่ ๒) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล ประธานหลักสูตรปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมาเป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready