หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

การเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ – ๕ ปี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชาและหลักสูตรต่อเนื่อง โดยในการจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                     ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready