หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๒

 

ปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ระยะที่

 

           ดร.สุวุฒิ ตุ้มทองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประธานในการปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ระยะที่ ๒พร้อมด้วยดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนายศราวุฒิ ธรรมแสงรองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี นายกฤตพจน์ เจริญสุขนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการพัฒนาการชุมชนจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วม ซึ่งบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวและทำสัญญาจ้างการเข้าปฎิบัติงาน (เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจ้างเหมาบริการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในประเด็น ๑) งานเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน จำนวน ๕๑อัตรา และ ๒) งานส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน ๑๐อัตรา)เมื่อวันพุธที่ ๑กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready