หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ > Detail ...
คู่มือนักศึกษา และปฏิทินนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

E-BOOK

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

PDF

คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready