หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ

 

อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ

         หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ ) ร่วมกับ ISMED และ สสว. จัดอบรมให้ความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาผู้ประกอบการในโครงการTrain the Coach ในหัวข้อ“ทำงานกับ SME อย่างไรให้โค้ชได้งาน” และ “ทำงานกับทีมอย่างไรให้ได้งาน” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเข้าวินิจฉัยให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                                                     ภาพ / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

                                                                                            Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready