หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้

 

จิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้

        ดร.อนุรักษ์  เมฆพะโยม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ทั้ง ๔  ศูนย์พื้นที่ร่วมใจทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ อาคารบูรณมงคลให้มีความสวยงามน่ามองสำหรับผู้มาติดต่อราชการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารบูรณมงคลมทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready