หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ซุ้มปันใจ เพิ่มความสุขสู้วิกฤต COVID – 19

 

ซุ้มปันใจ เพิ่มความสุขสู้วิกฤต COVID – 19

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรีพร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาในรายวิชากลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ รายวิชาความรู้ทั่วไปทางธุรกิจและจริยธรรม และรายวิชาเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ จัดโครงการ “ซุ้มปันใจ เพิ่มความสุข” เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมแจกสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ สถานีรถไฟอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   .

ภาพ/จัดทำ: ธนัชพร งานสื่อสารองค์กรฯ Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready