หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน

 

อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อมรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี เข้าร่วม (เนื่องด้วยตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเรื่องมาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)(ฉบับที่ ๖) การปฎิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง) เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ณ ห้องประชุมลีลาวดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready