หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน Online มมร.มวก.

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน Online มมร.มวก.

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย (มมร.มวก.)พร้อมคณะผู้บริหารในการประชุมความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ บุคลากรด้านการทำสื่อออนไลน์ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนห้องปฏิบัติต่าง ๆ ในการสอนออนไลน์ โดยมี ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดี และดร.เอกชัย  เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมหารือ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔  มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

       ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready