หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี เรื่อง การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร รด. ประจำปีการศึกษา 2563
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร รด. 
ประจำปีการศึกษา 2563
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 1 , 2 , 3 , 4 , และ 5 ชาย หญิง  ประจำปี 2563
สมัคร ปี 1 (ใหม่)  ส่งเอกสารได้ 1 –30 กันยายน 63
รายงานตัวปี 2 , 3 ,4, 5  ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ 1 – 31 กรกฎาคม 63
 
**สมัคร ปี 1 (ใหม่)  ส่งเอกสารได้ 1 –30 กันยายน 63**
โดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้  ปี 1 สมัคร (ใหม่) 
1. ใบสมัคร รด.1 รับได้ที่ห้องงานบริการและส่งเสริมการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 เขตใต้
2. สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
3. ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์มตามที่กำหนด) 
4. สำเนา สด.9 (ถ้ามี) 
5. สำเนา สด.35 (ถ้ามี) 
 
**รายงานตัวปี 2 , 3 ,4, 5  ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ 1 – 31 กรกฎาคม 63**
โดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้
1.  รูปถ่ายเครื่องแบบ รด. จำนวน  2  รูป   
2. หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ฉบับบจริง ที่รับรองโดย ศสร.ศฝ.นศท.มทบ.หรือ นฝ.นศท.มทบ หน่วยเดิม (ขอได้ที่ศูนย์ฝึกวิชาทหาร) 
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
4. ใบรายงานตัว นศท.(แบบ รด.2)  (ขอได้ที่ห้องงานบริการและส่งเสริมการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 เขตใต้ ) 
 
จัดส่งเอกสารได้ที่ห้องงานบริการและส่งเสริมการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 เขตใต้
หรือไม่เข้าใจเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  id Line : Raweewan191   
 
** วันรายงานตัวจะแจ้งและนัดหมายอีกครั้งค่ะ ***
 
 Facebook : นักศึกษาวิชาทหาร(รด.)ศูนย์นนทบุรี
 
 Line : กลุ่ม รด. ศูนย์นนท์
 


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready