หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ครบรอบวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

 

ครบรอบวันสถาปนา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

        สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี จัดพิธีสักการะ แด่ องค์พระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ๖๓ปีวันสถาปนาโรงเรียนช่างกลนนทบุรี(ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี)โดย อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อมรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรีผู้แทนอธิการบดี    และ นายฐิตินพ พนังวิเชียรนายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา เข้าร่วม เมื่อวันอังคารที่ ๑๖มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

 

ภาพ/ เรียบเรียง :อภิเษก จัดทำ: หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรนนทบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready