หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสวนายกระดับตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร

 

               ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของบุคลากรสายวิชาการสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร์”  ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง ๔ ศูนย์พื้นที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน   รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต และ ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจัดโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

     ภาพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready