หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
ประกาศกำหนดการรับชุดอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563 ศูนย์นนทบุรี
ประกาศ ศูนย์นนทบุรี
เรื่อง  กำหนดการรับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
รับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์ได้ตั้งแต่
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึง ๒๔ กค. ๖๓ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
 
ณ ห้องงานบริการและส่งเสริมการศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 
 
**นักศึกษาที่มารับอุปกรณ์ต้องมีใบเสร็จชำระค่าเทอมและต้องสวมหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากมหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น
 


Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready