หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์รับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อ

 

          ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง หัวหน้าโครงการ Talent Mobility พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ รับมอบตู้พ่นฆ่าเชื้อจาก คุณเอกภพ วุฒิสิทธิญาณ โดยความร่วมมือการจัดสร้างตู้พ่นฆ่าเชื้อต้นแบบ ระหว่างบริษัท เทคโนติค จำกัด  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใต้โครงการ Talent Mobilityเพื่อผลักดันสู่เชิงพาณิชย์  เมื่อวันอังคารที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready