หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบชุดถุงยังชีพ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี มอบชุดถุงยังชีพ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

 

            อาจารย์จิระวัฒน์  ใจอ่อนน้อมรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรีมอบชุดถุงยังชีพ  (โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบชุดถุงยังชีพจาก นายสมนึก ธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับ บริษัท ไซโจ เดนกิ จำกัดจัดทำขึ้นเพื่อมอบให้สถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลนครนนทบุรี) ให้แก่ พนักงานขับรถราชการ นักการภารโรง และแม่บ้านจำนวน ๒๕ชุด เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)  เมื่อวันอังคารที่ ๕พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี    (เขตใต้)

ภาพ: อภิเษก/ เรียบเรียง :อภิเษก Bookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready