หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
การประชุมการจัดตั้งศูนย์ Agritech and Innovation Center (AIC) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี ๒/๒๕๖๓

 

การประชุมการจัดตั้งศูนย์ Agritech and Innovation Center (AIC) มทรส.ศูนย์สุพรรณบุรี๒/๒๕๖๓

 

        รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ Agritech and Innovation Center (AIC) ครั้งที่๒/๒๕๖๓ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร โดยเกิดจากความร่วมมือของ ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรและมหาวิทยาลัยเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี

 

ภาพข่าว/จัดทำ บุษกรณ์ สื่อสารองค์กรฯ.มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready