หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
Home > รอบรั้วสุวรรณภูมิ > Detail ...
มาตรการป้องกันกัน ไวรัส COVID -19 อย่างต่อเนื่อง

 

มาตรการป้องกันกัน ไวรัส COVID -19 อย่างต่อเนื่อง

          กองกลาง งานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)  ทำความสะอาดพื้นที่ใช้ร่วมกัน  โถงโล่ง บันได ทางเดิน กระจก ผนัง ห้องเรียน เพื่อป้องกันควบคุมโรค และลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID–19)เมื่อวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๑๗ และ อาคาร ๑๙  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ/จัดทำ: ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯBookmark and Share


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready